دنا متولیان

Dena Motevalian

متولد تهران ۱۳۶۰ هستم و از سال ۲۰۰۴ به پاریس شهر هنر و عشق برای تحصیل و کار در رشته طراحی لباس و مٔد مهاجرت کردم.

تحصیل و کار در رشته مٔد و هنر نقطه نظر و دیدگاه تازه‌ا‌ی به زندگی‌ من داد که بیشتر به فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی‌ و ادبی‌ بپردازم. وقتی‌ در کافه‌های پاریسی با اعضای اولیهٔ گروه کافه لیت در هم جمع شدیم تا نظراتمان را کنار هم بگذریم، تصمیم به تشکیل جامعه بزرگتری برای گفتگو و تبادل تخصص و علاقمندیها میان ایرانیان گرفتیم. کافه لیت با ساختار و تمرکزش روی هنرِ گفتگو، من را متوجه علاقه زیادم به دانستن بیشتر و مطالعه بیشترِ انسانها، عواطفشان، تمرین اقلیت بودن و راه‌های تعامل با یکدیگر کرد.

امیدوارم انسانها با گفتگو و تمرین این هنر به صلح با خود و با طبیعت برسند. من گیاهخوار هستم و فعال فرهنگی‌ و بشر دوستانه.امیدوارم بتوانم بیشتر و بهتر وقت خودم را برای ترویج فرهنگ و صلح در دنیا بگذارم و سهمی در تبدیل جهان به جای بهتری برای تمام موجوداتی که در آن زندگی‌ میکنند داشته باشم.

 

I was born in Tehran in 1981 and moved to Paris in 2004 to study fashion design in the city of love and art.

Getting involved in the fashion and fine art world opened new perspectives in my life to go even further more in humanities and literature. When sitting down in parisian cafés with the first cafelitt team to talk about sharing ideas, experiences and expand it in to a bigger community, in order to gain a bigger achievement in connecting people together, I realized how passionate I am in studying people and in educating minds and emotions.

I wish for a better, peaceful world among humans and the Nature. I am a vegetarian and a humanitarian. I  love devoting more and more to peace and  to organizations whose goal is to make earth a better place to live for all species .