دوستان و همراهان گرامی‌،

این هفته صدمین جلسه کافه لیت است.
در این مدت همه ما در یک جمع دوستانه، همراه و همدل بودیم. با هم آموختیم، شنیدیم، گفتیم و ساختیم.
ایستادیم آنجا که باید و روان شدیم آنجا که سکون روا نبود.
اگر گسست رشته محبتی، دوباره گره اش زدیم تا نزدیک تر شویم.

دوستان عزیز این هفته کافه لیت به صد میرسد اما نه به سر… که این قصه با شما هرگز به سر نمی رسد.
به همین مناسبت جمعه این هفته، گفتگویی ویژه در کافه لیت ترتیب داده ایم و خوشحال خواهیم شد که حضور شما همراهان همیشگی و صمیمی کافه لیت را به همراه داشته باشیم.
در این شب ما خلاصه ای کوتاه از تاریخچه و برنامه های اجرا شده توسط کافه لیت را برای شما خواهیم گفت و سپس این شما هستید که تجربه خود از کافه لیت را با ما و دیگر دوستان به اشتراک می گذارید.


به امید دیدار همه شما در جمع کافه لیت.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This