شلومو ساند از مورخان موسوم به «جدید» اسرائیل در سال های اخیر، به مسئله ملی و ملیت از نگاه صهیونیسم پرداخته است. کتاب قبلی او «چگونه خلق یهود اختراع شد» در مورد منشاء کلیمیت و روند گسترش این مفهوم از یونان باستان تا کنون می پردازد و این بحث را طرح می کند که آیا «یهودیان» مثل هر جماعت دیگر در هر کشوری که زندگی می کنند، پیرو مذهبی – در این جا یهودیت- شده اند یا اصلا ملت و خلقی را تشکیل می دهند. و مقایسه می کند با برخورد علم به مسلمانان، مسیحیان و بودائی ها …
در کتاب «چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد» به مسئله حق تاریخی و حق ملی پرداخت می شود و از زمان باستان تا کنون، روند برخورد به سرزمین، میهن، کشور و دولت-ملت را با استفاده از متون گوناگون بررسی می کندو در مورد مسئله مشخص «سرزمین اسرائیل» (ارض اسرائیل) با استفاده از کتاب مقدس ، تورات و تلمود به ابعاد سرزمین اسرائیل در زمان های مختلف مپردازد و نشان می دهد که آیا می توان از حق تاریخی به حق ملی و مالکیت بر یک سرزمین رسید؟ آن هم برپایه متون افسانه و پس از چند هزار سال و البته اشاره ای هم به پیدایش صهیونیسم دارد.

 

آقای بهروز عارفی مترجم کتاب «چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد»۶۸ سال دارد. در دانشگاه تهران، پاریس و گرونوبل تحصیل کرده است. پس از انقلاب اسلامی در دانشگاه علوم و فنون تهران کار می کرده اما پس از بسته شدن دانشگاه ها در زمینه فرهنگی و انتشارات فعالیت می کرده است.از جمله با بخش فارسی لوموند دیپلماتیک همکاری داشته اند که حاصلش ترجمه یبیش از دویست مقاله است که عمدتا در مورد مسائل خاورمیانه و به ویژه کشمکش اسرائیل و فلسطین است.ایشان۴ کتاب ترجمه کرده اند که دو کتاب از فرانسه به فارسی و دو کتاب از فارسی به فرانسه میباشد. به علاوه یک قطعه تاتر اثر حسن حسام و خاطرات یک خانم خبرنگار که در جریان انتخابات ۸۸ از ایران گریخته بوده اند.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This