نشست7 21: نقش بز در تاريخ ايران از قديم تا معاصر

نقش بز كوهي نماد ايران باستان با مضمون ابخواهي، زايندگي، فراواني نعمت و محافظت است. تعبيري از يك فرشته كه در مواقع سختي از ان كمك خواسته ميشد.

طبق تحقيقات به دست امده نود درصد از سنگ نگاره ها ي باستاني كشف شده در سراسر جغرافياي ايران مربوط به بز كوهي ميباشد. سنگ نگاره ها يا هنرهاي صخره اي كهن ترين اثار تاريخي و هنري به جا مانده از بشرند. نقش بز كوهي  براي ايرانيان باستان نوعي مانيفست بوده كه رويكردي مقدس داشته است. سنك نگاره ها كهن ترين اثار تاريخي و هنري به جا مانده از بشرند. اولين پويانمايي يا همان انيميشن جهان بر ظرف سفالين كشف شده از تصوير بزكوهي، مربوط به شهر سوخته در اسناد سيستان و بلوچستان ميباشد كه قدمت ان به سه هزار سال پيش از ميلاد مسيح می‌رسد. ظهور نخستين تمدن جهان در شرق ايران بوده كه طبق تحقيقات باستان شناسي به دو تا ده هزارسال قبل از ميلاد مسيح ميرسد. (دوره پادشاهي جيرفت)

اين سخنراني همچنين شامل بخش هايي از زندگي شخصي راحله روشندل ميباشد و اين كه در اين رابطه، بز چه نقش هايي را در زندگي اش إيفا كرده است. مثلا بخش كودكي مربوط به خاطرات اولين حيوان خانگي او كه يك بز بوده است و قصه هاي بز زنگوله پا كه مادرش بارها و بارها تعريف میکرده به همراه عکسهایی از آن موجود می‌باشد.

در ادامه برنامه نمونه هايي از اثار تابلوهاي نقاشي خانم روشندل نمايش وتوضیحاتی راجع به انها داده خواهد شد و در رابطه با دلیل انتخاب این سوژه به عنوان اولين و اخرين سوژه نقاشي در کارهایشان تا به امروز, به بحث خواهیم نشست.

Cafe du Pont Neuf

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France

Share This