نشست 228: اسطوره کاوه آهنگر در شاهنامه

کتاب شاهنامه، حماسه ای عظیم شامل ۱۲۰۰۰۰ مصرع که در قرن دهم میلادی بدست فردوسی نگاشته شده، اثر ادبی بنیادین در فرهنگ، زبان و هویت ایرانی به حساب می آید. فصلی که در ابتدای کتاب به اسطورهٔ کاوهٔ آهنگر می پردازد، یکی از برجسته ترین روایات میهن پرستانه به زبان فارسی می باشد.
آخرین کتاب رضا افشار نادری به بررسی منشا و پیدایش این اسطوره می پردازد و دگرگونیهای آن را تا زمانی که در شاهنامهٔ فردوسی جای میگیرد افشا میکند.
این سخنرانی فرصتی است تا نگاهی نو بر اسطوره کاوه آهنگر انداخته و نشان دهیم این اسطورهٔ بسیار کهن چگونه در راه تحکیم ایدٔولوژی پادشاهی آخرین سلسله های پیش از اسلام در ایران مورد بهره برداری قرار می گرفته است.
رضا افشار نادری خبرنگار، شاعر و مترجم شعر فارسی به زبان فرانسه میباشد. او دانش آموخته رشته ادبیات فارسی در مقطع دکترا از دانشگاه سوربن پاریس می باشد. تحقیقاتش در زمینهٔ متون قدیم ایرانی قبل از اسلام و تحوّلات ساختارهای اسطوره ای از دوران اوستایی تا اولین قرون بعد از اسلام بوده است.
اشعار رضا افشار نادری در فصلنامه های مختلف فرانسه منتشر شده است. او همچنین مجموعه ای دو زبانه از هفت شاعر بزرگ معاصر ایرانی به چاپ رسانده است.

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This