نشست ۲۰۶: شناخت تنوع موسیقایی در ایران به چه کار ما می آید؟

چه قدر موسیقی مراسم آیینی ترکمن ها برای ما آشناست؟ چند بار به شروه خوانی های جنوب ایران گوش دادیم واز خود پرسیدیم نوازندگان و خوانندگان آنها از چه جایگاه اجتماعی برخوردارند؟ اصلا شناختن پیچیدگی و تنوع موسیقی مقامی خراسان به چه کار می آید؟ و همه اینها چه قدر به مراسم رقص و موسیقی سه پای لرستان نزدیک و دور است؟
علی اصغر بیانی، مدیر پیشین گروه تحقیق موسیقی خراسان در مرکز پژوهشهای فرهنگی و معاون هنری پیشین فرهنگستان هنر بیش از ۳۰ سال است که با پژوهش و مردم نگاری در حوزه موسیقی مقامی خراسان و ساختار ردیف در موسیقی ایرانی به انتقال، آموزش، اجرا و همچنین ثبت و ضبط نوا های موسیقی ایرانی در صحنه های بین المللی همت گماشته است – از جمله معرفی حاج قربان سلیمانی و شاهد میرزا مرادی در جشنواره موسیقی آوینیون در سال ۱۹۹۱

استاد بیانی به دعوت مدیاتک موسیقی شهر پاریس به شهر ما سفر کرده اند و بسیار خوشحالیم که از این فرصت استفاده کردیم و ایشان دعوت ما را برای برگزاری سخنرانی در زمینه تنوع موسیقایی در ایران و اهمیت شناخت ساختار موسیقی ایرانی قبول کرده اند.

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This