نشست ۲۰۵: معرفی کتاب « تاریخ مصور تئاتر» و اشاره‌ای به نمایش در ایران

“کتاب تاریخ مصور تئاتر در سال 1992 در پاریس منتشر شد و اکنون یکی از کتابهای مرجع در حوزه ی تاریخ تئاتر اروپایی است. ابتدا در مورد آشنایی ام با آندره دوگن نویسنده ی کتاب صحبت میکنم و سپس اشاره ای به چاپ و پخش اولین نسخه های این کتاب در پاریس خواهم داشت. کتابی در حدود 400 صفحه و بیش از دو هزار طرح و تصویر که کاملأ بصورت دست نویس ارائه شده و تمام تصاویر کار شخص آندره دوگن است. در واقع او شاهد تقریبأ تمامی تحولات واجراهای مهم تئاتری در نیمه ی قرن بیستم بود و از اغلب اجراها، طرح و یادداشت برداشته است؛ که در این کتاب برخی از آنها را ارائه میکند. سپس از ضرورت و اهمیت ترجمه ی چنین آثاری صحبت خواهم کرد؛ آثاری که نگرشی غیر از نگاه آنگلوساکسونها به تئاتر و هنر دارند و جای آنها در بازار ترجمه های فراوان و ناقص از آثار آمریکایی بسیار خالی است… درادامه صحبت  به نمایش ، تئاتر ونمایشنامه نویسی در ایران خواهم پرداخت  و اندکی از موقعیت و بحران تئاتر در ایران سخن خواهم گفت. آیا انعکاس تاریخ تئاترو تفکر دراماتیک؛ که تاریخ و تفکری اروپایی و غربی است، در جامعه ی ایرانی  ضرورتی دارد؟ در این زمینه چه کمبودهایی وجود دارد و چه میتوانیم انجام دهیم؟”
پرویز احمدی نژاد

بیوگرافی:

لیسانس هنرهای نمایشی ، دانشکده هنرهای زیبا  ، تهران

فوق لیسانس ادبیات تحقیقی، دانشگاه سوربن، پاریس 3

فوق لیسانس هنرهای نمایشی، دانشگاه سوربن، پاریس 3،

پایان نامه: ناتورالیسم  زولا در تئاتر واقتباس از رمانها ی زولا.

دیپلم مطالعات عالی، سینما و تئاتر، سوربن1،  پایان نامه: آرتور آدامف و تحول تئاتری او.

بازی، نویسندگی و کارگردانیِ  چند نمایشنامه در ایران.

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This