نشست ۲۰۲: ترانه های کوچ نشینی، اجرای موسیقی آذرخش فراهانی

 

این هفته آذرخش فراهانی مهمان کافه لیت خواهد بود. برنامه شامل بخشهای گوناگون از جمله اجرای سولوی ترانه های کوچ نشینی، نمایش تعدادی از تصویر سازی های او و همچنین گذری بر سفر ۸ ماهه اش همراه با عکس.
______
آذرخش موزیسین مقیم تهران، لیسانس نقاشی دارد و کاریکاتور هم کار می‌کند.
وی پیشرو گروه موسیقی کوچنشین در تهران می باشد.
وی در سفر اخیرش به آمریکا که ۸ ماه طول کشید نمایشگاهی از آثار تصویر سازی اش برگزار نمود که بسیار مورد توجه قرار گرفت.
 
به علت اجرای موسیقی برنامه سر ساعت ۸ آغاز خواهد شد.

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This