حوزه ناخودآگاه ذهن انسان مثل یک کامپیوتر بسيار قدرتمند عمل مي كند. اين حوزه اطلاعات ورودی خود را از طریق حواس پنجگانه، همچنین از طريق افکار ما دريافت و ذخيره مي كند. در واقع از تمامي برداشت هاي حسي و از هر اندیشه اي كه در ذهن انسان نقش مي بندد، یک نسخه در ضمیر ناخودآگاه منعکس و ثبت می شود. مهمترين و اولين كاربرد اين اطلاعات ذخيره شده در نا خوداگاه، حفظ امنيت انسان در برابر خطر ها و تضمين بقاي اوست. اطلاعات ثبت شده در حوزه نا خودآگاه، به صورت غير ارادي پردازش می شوند و نظام باورها، اعتقادات، روحیه، ساختار رفتاري و شخصيتي ما، يا در يك كلام نوع بودن ما در جهان هستي را شكل مي دهند. آنها حتي بر فیزیولوژی بدن و وضعيت سلامت جسمي و رواني ما نيز تاثیر می گذارند.

به عبارات ديگر، آنچه که به عنوان دستاوردهای زندگی یک انسان بدست می آید در واقع توسط ضمیر ناخودآگاه او شكل مي گيرد ، بنابراين می توانيم با کنترل و مديريت كردن اطلاعات ورودی به حوزه ناخودآگاه ذهن دستاوردهای زندگی خود را مديريت و وضعيت سلامت جسم و روان خود را بهبود بخشيم.

همانطور كه يونگ مي گويد:
تا زماني كه نسبت به ناخودآگاه خود هشيار نشده اي، زندگيت را شكل مي دهد و تو آنرا سرنوشت مي نامي!

سارا پيري :
دكتراي تحليل تصوير؛ مشاور رشد شخصي با متد پي. آر.آي؛
مستر ريكي هيلينگ از مرکز بین المللی ریکی ويليام لي رند؛
فارق التحصيل موسسه هستي شناسي بنيان و فارق التحصيل متد مديريت ذهن خوزه سيلوا.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This