این برنامه را به موضوع سلامتی‌ اختصاص میدهیم با این آرزو که زندگی همه شما عزیزان سرشار از تندرستی باشد.

در این جلسه با راهکارهای ۹ مرحله‌ی کریس کرسر، درمانگر معروف “پزشکی‌ کاربردی” مستقر در سانفرانسیسکو، برای دستیابی به سلامت کامل آشنا می‌شویم.
این روش بر پایه هماهنگی‌ بین محیط، تغذیه و سیستم هاضمه، غدد و هورمونها و سیستم دفاعی بدن می‌باشد.

میلاد بهار، از سال ۲۰۰۷ مطالعات فراوانی‌ در زمینه تغذیه و سلامت انجام داده است. او در سال ۲۰۱۰ مهمان برنامه ۳۷ کافه لیت بود و در باره کلسترول برای ما صحبت کرد.
وی همچنین از طرفداران رژیم غذایی پارینه سنگی‌، پزشکی کاربردی و نور درمانی می‌باشد.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This