ناصر بزرگمهر، نویسنده، روزنامه نگار، معلم و کارشناس ارشد ارتباطات و امور فرهنگی، مبارزه خود را با فرهنگ مدیریت سنتی، محافظه کار و کوتوله که فاقد ریسک پذیری و قدرت تصمیم گیری هستند با نوشتن مقالات گوناگون در مطبوعات و سخنرانی در مجامع اداری و تدریس در دانشگاه ها پی گرفته است.
خلق و تاکید در استفاده از واژه مدیریت کوتوله ها و مدیریت فامیلی در سالهای اخیر منسوب به اوست.
وی کتاب مدیریت کوتوله ها را منتشر نمود که حاوی ۴۰ مقاله در زمینه مدیریت است که در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ در مطبوعات ایران یک تا چند بار به چاپ رسیده است.

ناصر بزرگمهر با بيش از 30 سال سابقه مستمر در روابط عمومي و 40 سال حضور در مطبوعات كشور، يكی از حرفه ای های روزنامه نگاری و روابط عمومی به شمار مي رود .

او سر دبيری نشريات گوناگون از مجله فرهنگي و به ياد ماندني روزگار وصل تا نشريات سازماني پيشگام، نجات، كانون، پیک مهر، چكاچك، نمايش، دارو ودرمان، سنگر، مسكن، سامان، نستوه ونشريات جشنواره هاي بين المللي تئاتر وموسيقي ودهه فجر وحضور در ده ها روزنامه اجتماعی و راه اندازی روزنامه های مختلف اقتصادی همراه با انتشار صدها مقاله وگزارش ومصاحبه از وی در رسانه ها وتدريس دروس روزنامه نگاری علمی و فنون مصاحبه و گزارش نويسی در دانشگاه ها، بخشی از فعاليت حوزه روزنامه نگاری او به شمار می رود.

كتاب پر فروش يادمان سهراب سپهري ،استاد شهريار، تكنولوژي چاپ ونشر، از اوست. كتاب «مديريت كوتوله ها» مجموعه مقالات مديريتي بزرگمهر است كه در روزنامه های اقتصاد پويا، ميعاداقتصاد، صبح اقتصاد، عصر اقتصاد، هدف واقتصاد و… چاپ شده است .

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This