برای نخستین بار همراه با نقیب شنبه زاده

نقیب شنبه زاده متولد ۱۳۷۲در بوشهر می باشد. اوموسیقی را از همان کودکی در کنار پدرش، سعید شنبه زاده، در بوشهر آغاز نمود و از سن سه سالگی شروع به یادگیری نواختن ساز های کوبه ای سنتی جنوب ایران: دمام، دهل، … نمود

او همچنان به مدت دو سال، ساز تمبک را در تهران نزد استاد محمود فرهمند آموخت، سالها پیش همراه پدر به فرانسه آمد و هم اکنون در کنسرواتوار مشغول تحصیل می باشد.

با حضور در کافه لیت، نقیب شنبه زاده، برای نخستین بار، از خود و موسیقی اش صحبت خواهد کرد.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This