آیدا احدیانی نویسنده داستان های کوتاه، و وبلاگ «پیاده رو» می باشد

کتاب اول او «شهرباریک» مجموعه ۱۸ داستان کوتاه با تصویر سازی توکا نیستانی، سال ۲۰۰۹ در تورنتو چاپ شد.

کتاب دوم «دکتربرایان از دودکش بالا میرود» مجموعه ده داستان کوتاه در بیست و پنجم ماه می در تورنتو رونمایی خواهد شد.

دراین جلسه کافه لیت نویسنده به معرفی و خواندن قسمتی از یک داستان کتاب جدید می پردازد و همچنین درمورد تفاوتها و شباهتهای زبان داستان و زبان وبلاگ حرف خواهد زد.

به گفته خود آیدا، تجربه نوشتن درخارج از کشور به او یاد داد که در مکالمات داستانی از زبانی استفاده کند که روزانه با آن حرف میزند، زبانی الکن و کم کلمه تر از زبانی که در فارسی به آن تسلط دارد، برای همین قسمتی از سخنرانی هم اختصاص خواهد داشت به «نوشتن به الفبای خودی، حرف زدن به زبان بیگانه».

همینطور آقای رضا قاسمی، نوسینده کتاب «همنوایی شبانه ارکستر چوبها » هم درمورد هردوکتاب آیدا احدیانی و داستانهایش صحبت خواهند کرد.

آیدا احدیانی نویسنده داستان کوتاه و وبلاگ نویس، دارای تحصیلات مهندسی می باشد. متولد آبان ماه سال ۵۷ شهر تهران که ده سال پیش به تورنتو مهاجرت کرده است. نوشتن را سالها قبل از مهاجرت در تهران در جلسات کارنامه، کلاسهای شهریار مندنی پور و کلاسهای حوزه هنری شروع کرد. کمبود مخاطب شنوا فارسی زبان و ولع نوشتن باعث شد که جز چاپ داستانهایش در مجلات آنلاین، وبلاگ را هم به عنوان جایی برای نوشتن انتخاب کند. همین شد که نه سال است که در وبلاگی به نام پیاده رو می نویسد. احدیانی چهار سال پیش اولین کتابش شهرباریک را منتشر کرد. شهرباریک مجموعه هجده داستان کوتاه است که تصویرگری آن را توکا نیستانی انجام داده است. چهار سال بعد ، در بهار سال ۲۰۱۴آیدا احدیانی کتاب دوم خود دکتربرایان از دودکش بالا میرود را چاپ کرد. کتاب دوم هم مجموعه ای از ده داستان کوتاه است.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This