محمد تنگستانی در سوم آذر از پدری کارمند و مادری فرهنگی در آبادان چشم به جهان گشود. در ماه‌های اول جنگ همراه با مادر بدون همرایی پدر به اهواز مهاجرت کردند، در ۱۹۸۶ بعد از تولد برادر کوچک‌تر از اهواز به بروجرد و تا پایان جنگ همراه با مادر و برادر کوچکترش در بروجرد دور ازپدر سپری کرد. بعد از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق نزد پدر به آبادان بازگشتند. نوجوانی خود را در آبادان پشت سر گذاشت.

تا کنون مجموعه شعرهای (من روی به نام تو بود افتاد) را از سوی انتشارات پاندا (چاپ اول ۱۳۸۴ شمسی، چاپ دوم ۱۳۸۶) روانه کتابخانه‌های فارسی زبان کرد. مجموعه شعر (فیلم کوتاه) را نشر پاریس درسال ۲۰۱۱ میلادی به انتشار رساند. ۲۰۱۰ میلادی بعد از جریانات سیاسی در ایران در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. وی در سال‌های آخر به مقاله نوسی روزنامه روزان، دبیر سرویس فرهنگ و هنر رونامه نسل فردا، و دبیر فرهنگ و هنر سایت خبری دانشجویان ایران ایسنا در اصفهان و دبیر سرویس هفته نامه آوای خورستان، نویسندگی در ماه نامه عروسک سخنگو و دبیر سرویس هفته نامه پنج مهر

بود. سال ۲۰۱۲ از ایران به بلژیک رفت. و بلا فاصله در رسانه‌های فارسی زبان شروع به کار کرد.

در سال ۲۰۱۳ به تحریریه ایران وایر* پیوست و ویژه نامه‌های فرهنگ هنر را منتشر می‌کند.

وی مجموعه داستان (یابانجی لیدی) و (خورشید خان و خانم ماه) و مجموعه شعر (امیر زهرا) را در دست چاپ دارد. درسال ۲۰۱۰آ لبومی صوتی به نام ورد ضبط و پخش کرد که شامل شعر و صدایش بود.

به نظر تعدادی از شاعران و منتقدان ادبیات معاصر ایران: محمد تنگستانی محصول وارداتی از جنگ در ادبیات معاصر است، چرا که او به نحوی از امکانات و ادوات جنگی در شعر خود استفاده می‌کند که همه چیز را به نفع متن خود رقم می‌زند. جسارت و به طنز گرفتن فرهنگ از خصوصیات ادبیاتی است که او مد نظر دارد. به گفته هرمز علیپور (شاعر موج ناب) او شاعریست که کلمه را به خوبی می‌شناسد. و این اصلی برای شناخت شاعر از غیر شاعر است

———

آثار وی:

کربلایی

کربلایی مجموعه داستانی عاشقانه است از عشق یک نوجوان بسیجی به فرمانده اش. بعد از اولین همخوابگی که فرمانده با او می کند به علاقه ای که به همجنس خود دارد پی می برد و عشق یک طرفه ای بین نوجوان بسیجی و کربلایی (فرمانده گروهان) شکل می گیرد. عاشقانه ای متفاوت است از جنگ هشت ساله ایران و عراق.

به زودی منتشر خواهد شد.

امیر زهرا

مجموعه شعر

——-

این نشست همراه با شعر خوانی از کتاب های سابق و جدید ایشان می باشد

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This