«کابل دريمز» یا « روياهای کابل » : نخستین گروه راک افغان

کابل دریمز یا رویاهای کابل که اولین گروه ایندی راک در افغانستان هستند در اواخر سال ۲۰۰۸ در کابل ساخته شده است، سلیمان قرداش خواننده و گیتاریست گروه، صدیق احمد بیسیست و مجتبا حبیبی درامر گروه. اولین البوم کامل کابل دریمز به نام *Plastic Words* در اواخر سال ۲۰۱۱ روانی بازار گردیده است.

ـ موسیقی راک پس از سقوط رژیم طالبان

ـ چگونگی شکل گیری گروه رویاهای کابل

ـ فعالیت های گروه، مشکلات گروه و اولین البوم گروه

در آخر برنامه با معرفی گروه اکساندری و یک اجرای ورژن اکوستیک همراه خواهد بود.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This