سعید شنبه زاده در تاریخ ۲۴ آذر سال ۱۳۴۷ در خانواده‌ای اهل هنر در بوشهر به دنیا آمد.
سعید که به گفته خود یادگیری و اجرای موسیقی را از کوچه بازار شهر بوشهر آغاز کرد، کار حرفه‌ای اجرای موسیقی را در سال ۱۹۹۰ با اجرایی در جشنواره فجر آغاز کرد. یک سال بعد و در سال ۱۹۹۱ اجرای موسیقی با ارکستر سمفونی تهران را شروع کرد و پس از آن نیز اجراهای متعددی در مناطق مختلف ایران داشت که با استقبال بینندگان روبرو شد. گروه شنبه زاده اولین کنسرت خارج از کشور خود را در ایتالیا در سال ۱۹۹۹ اجرا کرد. از آن پس این گروه به سرپرستی سعید شنبه زاده در برنامه‌های متعددی در خارج از ایران اجرا کردند.

شنبه‌زاده در کارهای خود از رقص محلی بوشهر و جنوب ایران و حرکاتی موزونی که به طور سنتی با موسیقی این منطقه همراه است بهره می‌گیرد. او عقیده دارد که موسیقی و رقص جنوب از هم قابل تفکیک نیستند.

یکی از نوآوری‌های شنبه‌زاده در زمینه اجرای موسیقی جنوب ایران تلفیق موفق این سبک موسیقی با سبک موسیقی جاز جنوب فرانسه است. از دیگر تجربه‌های او تلاش برای تلفیق موسیقی و رقص جنوب با رقص معاصر و رقص فرا مدرن است.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This