این هفته کافه لیت میزبان گروه پالت است که هم اکنون در حال برگزاری تور کنسرتهای اروپایی اش می‌‌باشد.

پس از مدت زیادی بالاخره بازار موسقی ایران شاهد تولد پدیده جدیدی است به نام پالت. پدیده‌ای که کنسرت‌هایش سرشار از خلاقیت‌های فردی و گروهی است و همین باعث شد خیلی‌ها اعتقاد داشته باشند که کنسرت‌های این گروه، جدا از موسیقی جاندار و پر‌انرژی‌اش، به خاطر این خلاقیت‌ها و ظریف‌کاری‌هاست که مورد توجه قرار گرفته است.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This