درباره جهان در شب
پروژه ي بین المللی جهان در شب با نام اختصاري توآن(The World At Night/ TWAN) شامل گروهی از سی نفر از اخترشناسان و بهترین عکاسان نجومی جهان در زمینهي عکاسی تلفیقی زمین و آسمان شب است که در حدود بیست کشور جهان پراکنده اند. بابک امین تفرشی (مدیر پروژه) و مایکل سیمونز موسسان این پروژه بودهاند. . هدف توآن آگاه کردن مخاطبان از اهمیت و زیبایی آسمان شب در مقام بخشی از طبیعت و میراثی ارزشمند است. نگاه توآن به شب و آسمان در کنار ترویج اخترشناسی، پلی میان هنر، علم و فرهنگ است. این تصاویر وحدتی جهانی را نشان میدهند که آسمان شب بین اقوام، ادیان و قلمروهاي خط کشی شده انسان ایجاد میکند. در همان شبی که ماه از فراز اورست طلوع میکند، با چند ساعتی اختلاف، در آسمان فوجییاما در شرق دور، بر فراز کوههاي البرز، در صحراي آفریقا، و دشتهاي سبز اروپا هم دیده میشود. آسمان شب سقفی یکرنگ بالاي همهي انسانهاست زیر آن ما یک خانوادهایم و زمین نه
مجموعهاي از کشورها که سیاره اي بیمرز است .با چنین هدفی شعار توآن “یک مردم یک آسمان” است.
توآن که از سوي انجمن بین المللی نجوم و یونسکو یکی از پروژه هاي ویژه سال جهانی نجوم نیز نام گرفت،برنامهاي با همکاري انجمن منجمان بدون مرز است که از سال 2007 آغاز شد تا با تهیه و ارائه تصاویر واقعی و هنرمندانه از آسمان شب بر فراز آثار تاریخ و طبیعی در جهان (از جمله ایران) نگاه متفاوتی را به دنیایشب، میراثهاي جهانی، و آسمان ایجاد کند.

بابک امین تفرشی، متولد 1357 در تهران، عکاس آسمان شب و نویسنده ي علمی، مدیر و موسس پروژهي بینالمللی جهان در شب یا توآن عضو شوراي مدیریت انجمن منجمان بدون مرز،(www.twanight.org)
نویسنده و عکاس همکار ماهنامه اسکاي اندتلسکوپ (معتبرترین نشریه عمومی نجوم در جهان)، عکاس همکار نشنال جگرافی، و سفیر عکس رصدخانه جنوبی اروپا (ESO) است که در حال حاضر در آلمان زندگی میکند. علاقه ي او به ستاره شناسی و عکاسی از آسمان از نوجوانی و نخستین نگاه به ماه با تلسکوپی کوچک آغاز شد. او کارشناس نجوم در برنامههاي تلویزیونی و رادیویی بسیاري بوده است ( از جمله در بیش از صد و پنجاه قسمت از مجموعه برنامه آسمان شب، شبکه چهار سیما) و از سال 1375 درباره نجوم و فضامی نویسد. علاوه بر تالیف، ترجمه و ویرایش چندین کتاب از جمله کتابهاي اخترشناسی (از سري دانش روز براي همه)، و فرهنگ نجوم و فضا، بیش از صد مقاله از او در نشریات علمی عمومی داخل و خارج ازکشور منتشر شده است. او حدود 13 سال همکار تحریریه ماهنامه نجوم بود و چند سالی نیز سردبیر این نشریه. فعالیتهاي دیگر او در ترویج نجوم و علم در ایران: تدریس نجوم در رصدخانه ها و مراکز مختلف و حدود یک دهه همکاري با انجمن نجوم ایران در برگزاري و مدیریت رقابتها و برنامه هایی در سطح ملی بوده است.
رویدادهاي نجومی سبب سفرهاي ماجراجویانه تفرشی به تمام قارهها و مناطق بکري همچون قطب جنوب،آمازون، صحراي آفریقا، و کوههاي هیمالیا شده است. او از سوي بنیاد لنارت نیلسون جایزه عکاسی علمی سال 2009 جهان را دریافت کرد؛ به پاس فعالیتها و تصاویري که سبب افزایش علاقه عمومی به آسمان
شب و اخترشناسی شده است.

مجموعه عکسها و اطلاعات بیشتر:
www.twanight.org/tafreshi
www.dreamview.net

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This