توانایی‌های نهفته‌ی زبان فارسی برای بیان دانش

محمد حیدری ملایری (اخترفیزیکدان، نپاهشگاه پاریس)

زبان‌ها بُردارهای فرهنگ و گوناگونی‌اند و باید از آنها نگاهداری کرد. در این عصر ِ پیشرفتهای سرسام‌آور علمی و فنی، زبان‌هایی که توانایی بیان دانش و فلسفه را ندارند شوربختانه رو به زوال می‌روند. و دریغ است که زبان‌های تاریخی، همچون زبان فارسی، که پیشینه‌ی پرباری دارند و در توسعه‌ی فرهنگ و تمدن انسانی سهم داشته اند، از میان بروند. در این گفتار در باره‌ی اهمیت نگاهداری و پدافند از فارسی سخن خواهیم گفت و به چگونگی توان بخشی آن خواهیم پرداخت. همچنین «فرهنگ ریشه‌شناختی اخترشناسی و اخترفیزیک» را معرفی خواهیم کرد، که کوششی است در این راه.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This