این هفته کافه لیت میزبان آقای حمید جاودان بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر می‌باشد.

در ابتدا، نمايشى كوتاه از كاركرد چند ماسك ( بالى، ژاپن…) و سپس گفتارى چند در باره تاريخچه نقاب، صورتك …و روشهاى استفاده و نيز نقش و ارزش آنها در كار بازيگر خواهیم داشت.
و در پايان ، در خواست از شركت كنندگان و همراهيشان جهت كاربرد و آشنايى بيشترشان با دنياى ماسك .

بیوگرافی کوتاه از حمید رضا جاودان:

از ايران به ينگه دنيا و سپس كانادا و اروپا،
از كالدونى جديد ، وانواتو و استراليا تا شمال آفريقا و… در پى شناخت اشكال گوناگون بيان هنرى از رقص و آواز تا تئاتر با ماسك بالى و كمديا دلارته و…
از بازيگرى و گاه كارگردانى متون : بن جانسون، كريستوفر مارلو ، شكسپير، ماريوو، ژيرودوو، ژان كلود كارير، يِِيتز، لوركا، عزيز نسين ، گوركى، آريستوفان تا ساعدى، يلفانى، مكّى، گلشيرى، عشقى و ايرج ميرزا…
از كليله و دمنه ، منطق الطير و مثنوى تا حماسه هاى گيلگمش و شاهنامه و ايلياد… شهروند جهان حميد رضا جاودان همواره درپژوهش و گشت وگذار و به جستجوى برايندى است ازينهمه گنجينهء نهان ..!

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This