مهمان این هفته کافه لیت خانم فلورانس هلیوت بلییر، نویسنده کتاب
“فرانسه‌-ایران چهار صد سال گفتگو” می‌‌باشد.

کتاب چهار صد سال گفتگو بین ایران و فرانسه، نتیجه ۱۰ سال مطالعه و تحقیقات استاد دانشگاه و محقق فرانسوی، فلورانس هلیوت بلییر می‌‌باشد که روند روابط ۲ کشور را از مبادله نخستین سفیران میان ۲ دولت در سال ۱۶۰۴ تا کنون را بررسی کرده است و به نقاط مثبت و منفی‌ هر دوره‌ای پرداخته است و به گفته نویسنده هدف اصلی‌ نشان دادن روابط عمیق و دیرین بین فرانسه و ایران می‌باشد که هرگز نمیتواند متوقف شود.

خانم فلورانس هلیوت بلییر استاد تاریخ مدرن و عضو CNRS بخش ایران شناسی‌ می‌‌باشد.

این جلسه به زبان فرانسه برگزار خواهد شد.

HELLOT-BELLIER Florence
Professeur certifiée d’histoire : Histoire contemporaine – Iran
CNRS – UMR 7528 – “Mondes iranien et indien”
France-Iran : quatre cents ans de dialogue. Paris : Association pour l’avancement des études iraniennes, 2007

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This