سفر به کره شمالی، سفری عجیب و شگفت انگیز است. سالیان سال ورود گردشگران به این سرزمین امکان پذیر نبود. اما امروز، مسئولین این کشور تصمیم گرفته‌اند که مرز‌های خود را با هدف تبلیغ برای رژیم حکومتی، به صورت اندک و تحت شرایطی ویژه باز کنند. “دارا ذوالعین” جهانگرد ایرانی‌ که به بیش از صد کشور جهان سفر کرده است، تصمیم گرفت که سفری نیز به این سرزمین مرموز داشته باشد. در این جلسه کافه لیت او خاطرات سفر خود را برای ما بازگو خواهد کرد.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This