پس از گذشت حدود سي وسه سال از پيدايي جمهوري اسلامي درباره سيل مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور چه مي توان گفت؟ در سه دهه گذشته شاهد آهنگ جدید مهاجرت ایرانیان به پنج قاره جهان بوده ایم. دلایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فردی این مهاجرت چيست؟ خط سیرهای مهاجرتی ایرانیان برای خروج از ایران کدام است؟ توزیع جمعیت ایرانیان در پنج قاره چگونه است؟‌ این توزیع از چه منطقی تبعیت می کند؟ این مهاجران که خود را ایرانی می دانند در برگيرنده چهار نسل از مهاجران و فرزندان آنهاست كه در ایران یا خارج از کشور متولد شده اند. آیا به درستی می توان رقم دقیق مهاجران ایرانی را اعلام داشت؟‌ برای انجام این پژوهش جمعیت شناسی به چه منابعی می توان اتکا نمود؟

دراین برنامه سخنران تلاش دارد كه براساس يك رشته پژوهش های ده ساله ميان رشته ای به پرسش هاي فوق پاسخ دهد. كتاب « اطلس مهاجرت ايرانيان » ( Atlas de la diaspora iranienne, Karthala, 2012) حاصل اين پژوهش هاست كه توسط انتشارات كارتالا در اکتبر 2012 به چاپ رسيده است.

نادروهابی فارغ التحصیل درعلوم سیاسی و کارشناسی ارشد در جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه نانتر و دانشکده علوم انسانی پاریس است. او تز دکتری خود را در مورد خاطرات جمعی پناهندگان ایران در سال 2004 دفاع کرد که تحت عنوان – جامعه شناسی هویت های از هم گسیخته- در سال 2008 توسط انتشارات آرماتان به فرانسه به چاپ رسید.

جامعه شناس، متخصص مهاجرت در تاریخ معاصر ایران، ایشان دارای مقاله ها و کتاب های گوناگون در زمینه مهاجرت ایرانیان، جنایت سیاسی، اعدام، تبعید، اسلام سیاسی، جنبش های اجتماعی درایران… به زبان های فرانسه، انگلیسی و فارسی دارد.

وی در حال حاضر در مدرسه علوم انسانی در پاریس و دانشگاه لیژ در بلژیک به تحقیق و تدریس مشغول است.

درزمینه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و علمی، وی عضو لیگ حقوق بشر در پاریس، عضو هیئت علمی “انجمن جهانی همگی علیه اعدام” و عضو هیئت علمی مجله” فرهنگ و درگیری” و “موزه کارناواله” در پاریس هستند.

جدیدترین کتاب در ماه مارس گذشته توسط انتشارات اوریزن به بازار آمد :

La quatrième socialisation de la diaspora iranienne, Les Iraniens en Belgique, Orizons, mars 2013

اجتماعی شدن چهارم ایرانیان مهاجر در کشور بلژیک

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This