جامعه امروز، یک جامعه دانش محور است که در آن ایده‌های جدید به طور فزاینده ایی رشد می‌‌کنند و منشأ نو آوری‌های مستمر هستند.
در این جلسه کافه لیت با رویا اباصلتی به بحث آزاد در مورد مسائل مربوط به خلاقیت خواهیم پرداخت.
-خلاقیت چیست؟
-جهل می‌‌تواند همانند دانش یک راه دسترسی‌ به تفکر خلّاق باشد.ارتباط بین مفاهیم و فرهنگ‌ها بیدار کننده حس کنجکاوی می‌‌باشد و انسان را قادر می‌‌سازد تا درک خود را از مسائل متفاوت تغییر دهد.
رویا اباصلتی، دانش موخته مهندسی‌ روباتیک می‌‌باشد و به عنوان تحلیلگر داد و ستد (Buisness analyst) در قسمت ریسک بازار (IT risque de marché) فعالیت می‌‌کند.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This