در فرهنگ ایرانی از یک طرف لباسهای زیبا و پارچه های رنگارنگ و خوش نقش در نقاشی ها و آثار تاریخی ثبت شده و از طرف دیگر فرهنگ عرفانی و اخلاقی ایرانی، ما را از ارزش دادن به ظاهر و لباسمان منع میکند.
در این ضد و نقیض تاریخی و اجتماعی از طرفی در فرهنگ عام و سنتی بی اعتنایی به ظاهر و گاهی بی توجهی به نظافت را شرط درست بودن، قرار میدهد و از طرف دیگر در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک، مردهای جوان ایرانی بیشتر از هر نژاد و ملت دیگری به زیبایی خود اهمیت میدهند.
در این جلسه میزبان بهزار بلور خواهیم بود که ادعا دارد پوشش ما گویای شخصیت ماست و خود را نیز از پرچمداران این عقیده می داند.

بیوگرافی: بهزاد بلور

گوینده و تهیه کننده تلویزیون می باشد ( برنامه های روز هفتم ، شب هفتم ، زیگ زاگ، شگفتی ها، آهنگهای درخواستی ، بلور بنفش و کوک و مستند و … ).
همواره در طول 23 سال سابقه کاری، پستی و بلندی های زیادی در رابطه با ظاهر خود داشته است.
او از کودکی در رشته های هنری فعال بوده ( نقاشی ، موسیقی، تئاتر آماتور، تزیینات داخلی) و بین سنین 20 تا 27 سالگی در رشته مد در لندن فعالین داشته و مارک لباس خود را نیز تولید کرده.
در ده سال گذشته بوسیله وبلاگش و برنامه رادیوییش ارتباط مستقیم تری با نسل امروز ایران داشته وبه گفته خودش با کمک این نسل توانسته تا حدی مرزهای عرف اجتماعی را بشکند. ، اتفاقی که خود ادعا دارد ظاهرش را نیز تغییر داده است.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This