– همراه با مانا نیستانی، کاریکاتوریست و چکاوک بزرگمهر، حقوقدان

با توجه به اتفاقات اخیر در فرانسه و کشته شدن تعدادی از کاریکاتوریست های مجله طنز چارلی هبدو، کافه لیت از مانا نیستانی و چکاوک بزرگمهر دعوت به عمل آورده است تا موضوع طنز و خط قرمزهای یک جامعه را، هم از نقطه نظر حقوقی و هم از نگاه هنرمند طنزپرداز، بررسی کنند

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This