سپیده فارسی از تجربه یک دهه فیلمسازی مستقل در ایران، در قالب فیلمهای مستند و داستانی، با مجوز یا بدون مجوز… سخن خواهد گفت.

سپیده فارسی کارگردان ایرانی مقیم فرانسه به عضویت هیات داوران شصت و دومین دوره جشنوارهٔ لوکارنو, اولین فیلم بلند خود را بانام «خواب خاک» در سال ۲۰۰۳ ساخت و سه سال بعد دومین فیلم بلندش باعنوان «نگاه» را کارگردانی کرد که نامزد جایزه اول جشنواره روتردام در سال ۲۰۰۵ بود. «فارسی» در سال ۲۰۰۷ با فیلم مستند «هرات» به جشنوارهٔ لوکارنو رفت و با این فیلم جایزهٔ بهترین فیلم مستند را از جشنواره «Dei Popoli» فلورانس ایتالیا گرفت. در سال ۲۰۰۹ فیلم مستند «تهران بدون اجازه» را ساخته و جدیدترین فیلم بلندش باعنوان «زیر آب» را در مراحل پایانی ساخت دارد.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This