نشست ۲۲۲: رژیم دموکراتیک چیست؟

بابک مینا، دانش آموخته مردم شناسی از دانشگاه تهران، دانشجوی دکترای فلسفه در مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس (EHESS: école des hautes études en sciences sociales)، مهمان این هفته کافه لیت خواهد بود. بابک مینا برای آشنایان به فضای روشنفکری ایران چهره ای شناخته شده...

read more

نشست ۲۱۳: جاذبه رنسانس، از دانته تا فروغ

مهدی استعدادی شاد، در کتابی با نام "جاذبه نوزایش یا افسون آرمان (ازدانته آلیگری تا فروغ فرخزاد)" که به تازگی در آلمان انتشار یافته است به بررسی سروده ها و افکار پیشتاز فروغ و مقایسه ی متن های او با دانته در رابطه با رنسانس پرداخته است. وی اعتقاد دارد که رنسانس از منظر...

read more

نشست ۲۰۹: داستان رستم و سهراب ، همراه با بردیا دانشور

موضوع نشست این هفته داستان رستم و سهراب خواهد بود از زبان بردیا دانشور. وی قصد دارد به تفسیری از داستان بپردازد که در اساطیر زروان آمده است و برخی از تناقضات در داستان را برجسته و آنها را از طریق اساطیر زروان توضیح دهد. دانشور توضیح خواهد داد که رستم به هنگام کشتن...

read more

نشست ۱۸۸: مفهوم غرب زدگی

آگاهی‌ به‌ تاریخ‌ و کند و کاو در رویدادهای‌ آن‌ برای‌ درکِ منطقِ حرکت‌ و جهتِ آن‌ از رویدادهای‌ بسیار بنیادی‌ در جهانِ اندیشه‌ی‌ مدرن‌ است‌. در حقیقت‌، با کوتاه‌ شدنِ دستِ اراده‌‌ الهی‌ و علمِ مطلقِ الهی‌ از پهنه‌ی‌ طبیعت‌ و زندگانی‌ بشری‌، یعنی‌ پایانِ قرونِ وسطی،...

read more

نشست ۱۸۶: اسلام سياسی، سکولاريسم و لائيسته: تاملی در پرتو تجربه ايران معاصر

در تاريخ معاصر ايران، دوانقلاب سرنوشت ساز رابطه پيچيده مذهب ، سکولاريسم و لائيسته را مطرح می کنند: انقلاب مشروطه ( 1906ـ1911) و انقلابی که اسلامی لقب گرفت( 1979). اين پيچيدگی زمانی آشکار می شود که به جهت گيری های اين دوانقلاب توجه کنيم . در انقلاب مشروطه ، مشروعه...

read more

نشست ۱۸۵: ایدهٔ آزادی، گفتاری پیرامون مفهوم آزادی و تاریخ آن

روسو در ملاحظاتی درباره حکومت لهستان می‌گفت « آزادی، خوراکی لذیذ است، اما به دشواری هضم می‌شود؛ شکم‌هایی کاملاً سالم برای تحملش لازم است. » و در ادامه تاکید می‌کرد که « به این مردم فرومایه می‌خندم که به تحریک سیاسی‌های متعصب شورش می کنند، بی‌آنکه حتا معنای آزادی را...

read more

نشست ١٨١: نگاهی بر تاریخ ادیان زرتشتی و مانوی

زرتشتی دین پندارنیک، گفتار نیک، کردار نیک. دین کهن به قولی هفت هزار ساله و به قولی سه هزار ساله، دین پیامبر اهریمن و اهورا مزدا. مانوی دین پیامبر نگارگر، پیغمبر آخر، دین سیطره یافته از غرب تا فرانسه و از شرق تا به چین، دین پیوند دهنده ادیان پیشین. اما براستی از کدامیک...

read more

نشست۱۶۴: نظری به فلسفه در جهان اسلام

در تاریخ تمدنها تنها پنج تمدن درکنار دین(فقه)، کلام ،عرفان و علم، توانستند فلسفه وفیلسوف هم داشته باشند: چین( فلسفۀ آمیخته با نوعی دین وعرفان: تائوئیسم وکنفسیوسی ها ونحله های فلسفی بودائی ) / هند / یونان(چهرۀ فلسفی اش بر چهرۀ دینی اش -همریسم - غالب بود) / اسلام /...

read more