نشست 216: تأثیر سیاستهای پولی، نظارتی، مالیاتی، انرژی و نظامی بر اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه

در این نشست ونداد قیاسی تأثیر سیاستهای پولی، نظارتی، مالیاتی، انرژی و نظامی را بر اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه توضیح خواهد داد. ونداد غیاثی مشاور در امور مالی و سرمایه گذاری میباشد. facebook [showgallery] Café du Pont Neuf 14, Quai du Louvre 75001, Paris...

read more

نشست ۱۸۴: اقتصاد سیاسی قدرت تخریبی

موضوع علم اقتصاد مطالعه آن بخش ازفعالیت های انسانی است که شامل تولید ،توزیع،مبادله ومصرف کالاها و خدمات میگردد. اقتصاد بخش های مهمی از جهان از جمله ایران به شدت از شکلهای گوناگون فعالیت های تخریبی(مانند جنگها،جنگهای داخلی،تحریم های اقتصادی،فرارمغزها)تاثیر می پذیرد....

read more

نشست ۱۴۹: مدیریت کوتوله ها

ناصر بزرگمهر، نویسنده، روزنامه نگار، معلم و کارشناس ارشد ارتباطات و امور فرهنگی، مبارزه خود را با فرهنگ مدیریت سنتی، محافظه کار و کوتوله که فاقد ریسک پذیری و قدرت تصمیم گیری هستند با نوشتن مقالات گوناگون در مطبوعات و سخنرانی در مجامع اداری و تدریس در دانشگاه ها پی...

read more