نشست ۲۰۰: البعثة الاسلاميه الی البلاد الافرنجيه

« اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ اﻟﯽ اﻟﺒﻼد اﻻﻓﺮﻧﺠﻴﻪ » يكي از متون دائمأ ممنوع است که «صادق هدايت» در سال ١٩٣٠م. در پاريس نوشته است كه در هيچ زماني مجوز چاپ نگرفته . در اين داستان او زندگی گروهي خشك مذهب را به تصویر می كشد كه خبردار شده اند در بلاد غرب كفار زندگی می كنند. از آن پس، این گروه جنگ با كفار و نجات ساكنان آن بلاد از دست نامسلمانان را وظیفه‌ی اصلی خود می شمارند و برای رسیدن به هدف راهی بلاد فرنجیه ( فرانسه ) می گردند. … آنچه شگفت انگیز به نظر میرسد این است که گویی صادق هدایت در ۸۵ سال پیش شرایط امروز جهان و رفتار مسلمانان تندرو را به درستی پیش‌بینی کرده بوده است. مسلمانان خشک مذهبی‌ای که به غرب و مخصوصا اروپا برای زندگی بهتر مهاجرت کرده‌اند ولی وظیفه اصلی خود را جنگ با جامعه میزبان میدانند و از کشتن مردمان آن بلاد که به زعم آنان کفار میباشند ابایی ندارند. در کافه لیت این هفته، شاهرخ مشکین قلم، هنرمند پرآوازه ایرانی، برای ما این قصه پیش گویانه صادق هدایت را روخواني خواهد کرد.

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This